Common Escape Ramp: Hedonutopia

Haz anlamına gelen “hedon” kelimesiyle, gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı ya da düşünce anlamını taşıyan “ütopya” kelimelerinin bir araya gelişiyle oluşan “Hedonutopia” grubu, yerli sahnenin son zamanlarda en dikkat çeken isimlerinden.